ΕΝ.Ε.Ο.Ν (Ένωση Ελληνίδων για την οικογένεια και τη Νεότητα)

Η ΕΝ.Ε.Ο.Ν. είναι μια Γυναικεία Οργάνωση που καλύπτει όλο το φάσμα των επιστημών, επαγγελμάτων και άλλων απασχολήσεων. Είναι μη κυβερνητική οργάνωση και συνδέεται στενά με φιλία και κοινή προσπάθεια για το καλύτερο, μέσα από τις αρχές που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Ιδέα και την ιδιότητά μας του Ευρωπαίου Πολίτη. Είναι ένα πυρήνας αγάπης, φιλίας, ανθρωπιάς, ένας διαφορετικός τρόπος ζωής με ζεστασιά στις ανθρώπινες σχέσεις και ενδιαφέρον για τα προβλήματα των συνανθρώπων μας, ένας διαρκής αγώνας για το κτίσιμο μιας καλύτερης Ελλάδας, μιας Ελλάδας που το ήθος, ο αυτοσεβασμός, η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η αρετή, η ελευθερία του ατόμου και η ανθρωπιά θα ξαναβρούν το σχήμα τους.Το σπουδαιότερο επίτευγμα της Οργάνωσης είναι ότι τα έσοδά της διατίθενται για την υλοποίηση των παρακάτω σκοπών μέσα στην Ελλάδα:

 • Η έρευνα, διαπίστωση, καταγραφή και επίλυση κάθε είδους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε οικονομικό, ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο οι Ελληνίδες σαν γυναίκες, σύζυγοι και μητέρες στη σημερινή πραγματικότητα.
 • Η ανάπτυξη δεσμών και η καλλιέργεια του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ΕΝ.Ε.Ο.Ν., καθώς και με μέλη άλλων, ημεδαπών ή αλλοδαπών σωματείων με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 • Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του Σωματείου σε συνεργασία με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και διακεκριμένες προσωπικότητες του πολιτικού, καλλιτεχνικού και κοινωνικού χώρου.
 • Η διασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων με την ταυτόχρονη προνομιακή θέση της γυναίκας-μητέρας μέσα από την:
  – Προστασία της μητρότητας, των παιδιών και του θεσμού του γάμου και της οικογένειας.
  – Καλλιέργεια της αρχής της ίσης και κατ’ανάλογο τρόπο συμμετοχής και των δύο συζύγων στην ανατροφή των παιδιών και τη στήριξη της οικογένειας.
  – Προαγωγή του πνεύματος αλληλοκατανόησης, καταλλαγής και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της οικογένειας.
 • Η διαφύλαξη και προαγωγή των καλών χαρακτηριστικών της ελληνικής φυλής και ειδικότερα:
  – Της Ελληνικής γλώσσας.
  – Των Ελληνικών ηθών, εθίμων και λαογραφικών παραδόσεων και θεσμών.
  – Της Ορθόδοξης χριστιανικής πίστης.
  – Της αρχής ότι η οικογένεια αποτελεί το κοινωνικό θεμέλιο για την διατήρηση και προαγωγή των Ελλήνων και του Ελληνικού Έθνους.
 • Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και η στήριξη της πολύτεκνης μητέρας.
 • Η προστασία και στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η ενεργός συμμετοχή στην αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο.
 • Η ενεργός συμμετοχή στην προστασία της νεότητας μέσα από την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου και τη συμπαράσταση στα εφηβικά, επαγγελματικά και μορφωτικά προβλήματά της με στόχο την καταπολέμηση της βίας, των ναρκωτικών, της εγκληματικότητας, των μολυσματικών ασθενειών και την καλλιέργεια των αξιών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του αυτοσεβασμού, της δικαιοσύνης και της αρετής.

Στις 19 Μαΐου 2011 έγιναν με επιτυχία τα εγκαίνια του Παραρτήματος Αμαρουσίου-Κηφισιάς της Ένωσης Ελληνίδων για την Οικογένεια και τη Νεότητα (ΕΝΕΟΝ). Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης και η βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας κα Ευγενία Τσουμάνη-Σπέντζα. Στην ομιλία της η Πρόεδρος […]

Ίδρυση παραρτήματος ΕΝΕΟΝ Αμαρουσίου-Κηφισιάς