Ημερήσια αρχεία: 4 Νοεμβρίου, 2017


Συνάντηση του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου της EUW στην Βιέννη. Πολύ σημαντικά τα θέματα συζήτησης όπως οι πρόσφυγες, τα εξαφανισμένα παιδιά, η διαφθορά, η κατάσταση των γυναικών και η ισότητα των φύλων. Στόχος μας είναι να προτείνουμε λύσεις και να συνεργαστούμε στενά μαζί με τις κυβερνήσεις μας για την εφαρμογή τους.

Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο EUW – Βιέννη 2017