Ημερήσια αρχεία: Απρίλιος 22, 2003


Συντονίστρια επταμελούς αποστολής της ανθρωπιστικής οργάνωσης “Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία” στην Πρίστινα, Κόσοβο. Η σύντομη παρουσία μου εκεί στόχευε στην αναδιοργάνωση της αποστολής, στην επίλυση προβλημάτων και στην ύφεση εντάσεων που είχαν δημιουργηθεί την προηγούμενη περίοδο. Συντόνιζα ολόκληρη την εφαρμογή του προγράμματος με έδρα την Πρίστινα και το […]

Πρίστινα, Κόσοβο 2002