Ημερήσια αρχεία: Απρίλιος 22, 2001


Επικεφαλής εξαμελούς αποστολής της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στην Μαριούπολη. Συντόνιζα την όλη εφαρμογή του προγράμματος με έδρα την Μαριούπολη, το οποίο στόχευε στην «Επείγουσα αναβάθμιση βασικών κέντρων υγείας και στην ενδυνάμωση της περίθαλψης Μητέρας-παιδιού» στο νομό Ντονιέτσκ. Το πρόγραμμα περιλάμβανε την προσφορά και διανομή ανθρωπιστικής […]

Μαριούπολη, Ουκρανία 1999-2000