Πρίστινα, Κόσοβο 2002


Συντονίστρια επταμελούς αποστολής της ανθρωπιστικής οργάνωσης “Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία” στην Πρίστινα, Κόσοβο. Η σύντομη παρουσία μου εκεί στόχευε στην αναδιοργάνωση της αποστολής, στην επίλυση προβλημάτων και στην ύφεση εντάσεων που είχαν δημιουργηθεί την προηγούμενη περίοδο. Συντόνιζα ολόκληρη την εφαρμογή του προγράμματος με έδρα την Πρίστινα και το σερβικό χωριό Γκρατσάνιτσα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείτο από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαφόρους χορηγούς και περιλάμβανε την διοίκηση ενός νοσοκομείου με 40 άτομα προσωπικό, καθώς και την λειτουργία μιας οδοντιατρικής κλινικής που παρείχε υπηρεσίες στον τοπικό πληθυσμό.